Chào mừng bạn đến với Trung tâm dạy bơi Swim For Life Việt Nam

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Trung tâm dạy bơi chuyên nghiệp Swim For Life Việt Nam (gọi chung là "Swim For Life", "chúng tôi" hoặc "trung tâm"). Truy cập và sử dụng website này đều tuân theo các điều khoản và điều kiện sau.

1. Chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không sử dụng website này.

2. Thông tin trên Website

Thông tin trong website này mang tính chất tham khảo và không hề có ý nghĩa tư vấn cá nhân. Chúng tôi nỗ lực đem đến thông tin chính xác và cập nhật nhưng không chịu trách nhiệm về sự chính xác hay hoàn thiện của thông tin. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào từ việc sử dụng thông tin trên website.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung trên website này là tài sản của Swim For Life và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối hay thay đổi nội dung trên website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

4. Liên kết tới Website Khác

Website này có thể chứa các liên kết đến các website khác mà chúng tôi không kiểm soát. Truy cập và sử dụng tại các website này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các dịch vụ cung cấp ở các website đó.

5. Thay đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng website sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng mới.

6. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về điều khoản sử dụng tại Swim For Life, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua website [https://dayboi.vip/](https://www.dayboi.vip/) hoặc gọi đến số hotline: 0979121097.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Swim For Life!