Chào mừng bạn đến với Trung tâm dạy bơi Swim For Life Việt Nam

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

Trung tâm dạy bơi chuyên nghiệp Swim For Life Việt Nam (Swim For Life) cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn quan trọng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Vì vậy, chúng tôi lập ra Chính Sách Bảo Mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin

Swim For Life chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi qua các hồ sơ đăng ký, đăng ký khóa học, thực hiện giao dịch, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia các chương trình khác do Trung tâm tổ chức. Các thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, và thông tin giao dịch.

2. Sử Dụng Thông Tin

Mục tiêu chính của việc thu thập thông tin cá nhân là để chúng tôi có thể quản lý việc giao dịch, cung cấp dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, và cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình của chúng tôi.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê, chia sẻ hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi phải tuân theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Swim For Life, khách hàng của chúng tôi, hoặc người khác.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng một loạt các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp pháp.

5. Quyền Của Người Tiêu Dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

6. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về việc bảo mật thông tin tại Swim For Life, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua website [https://dayboi.vip/](https://www.dayboi.vip/) hoặc gọi đến số hotline: 0979121097.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Swim For Life!